De moderne en frisse Beauty & Care kliniek in het Stadshart van Zoetermeer.

Carpaal tunnel syndroom

Ontsteking behandelen door Lafysio

Het Carpaal tunnel syndroom is een steeds vaker voorkomende klacht. Bij het Carpaal tunnel syndroom is er een zenuwcompressie aan de palm zijde van de pols en onderarm. Deze zenuw beknelling wordt veroorzaakt door een tunnel die in de overgang onderarm – pols loopt. De zenuw loopt door deze tunnel en krijgt minder ruimte waardoor er een beknelling van die zenuw optreedt. De verminderde ruimte in de tunnel kan komen door ontsteking van het polsgewricht, door een peesontsteking of door een breuk. 

Symptomen van het Carpaal tunnel syndroom

Kenmerkend zijn symptomen als verminderd gevoel, prikkelend en brandend gevoel met name in de middelste drie vingers en soms ook in de duim. Er kan in een later stadium ook spierzwakte optreden en er kan uitstraling komen richting bovenarm.

Carpaal tunnel syndroom vaststellen

Er kan een EMG worden gedaan om vast te stellen of er sprake is van een carpaaltunnel syndroom. Voor meer informatie over het Carpaal tunnel syndoorm of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Latoya van der Meer. Dat kan eenvoudig via het contactformulier of bel naar 06 - 24 63 27 87.

Contactformulier